SEPETİNİZDE ÜRÜN
BULUNMAMAKTADIR!

Ürünlere Git

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (Kanun) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Veri Sahibi), Kanunun 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu’na başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

 

 

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’ye (Veri Sorumlusu veya Şirket) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunma Kurulu(Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU YOLU:

Bu çerçeved“yazılı olarak şirketimize yapılacak başvuruların;

 

·        Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bilgi talebi formu doldurulacaktır.

·        Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını “Dönersan Döner Gıda San Ve Tic A.Ş.-  Zafer Mah. Tonguç Baba Cad. No:94/1 Esenyurt /İstanbul” Adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

·        Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını “Dönersan Döner Gıda San Ve Tic A.Ş.-  Zafer Mah. Tonguç Baba Cad. No:94/1 Esenyurt/ İstanbul” Adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,

·        İşbu Başvuru Formu’nu  5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”ile imzalayarak ………………………………….kep adresi yazılacak adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle,

 

tarafımıza iletilmesi  gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13.maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de bvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

 

Tarafımıza iletilm olan bvurularınız Kanun’un13.maddesinin 2. fıkra gereğince, talebin niteliğine  göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en g otuz n içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak, işlemin  ayrıca  bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi kmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan taranıza ulaştırılacaktır.

 

 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tave nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

  Başvuru sahipleri tarafından verilen bileğilerin doğru veya güncel olmamasından ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden Paşa Döner’in-şirketin sorumluluğu olmayacaktır.

 

 

BAŞVURUSAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİ İLETİŞİM BİLGİLE

                                                                                                   

 

Yapmış olduğunuz bvurunuzla ilgili bvuru sahibini tanımlayabilmemiz vtalebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmalar yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

 

İşbu başvuru formunun amacı,

  • şirketimizle olan ilişkinizi tespit etmek,
  • şirketimizle ilişkinizin olduğunun tespit edilmesi halinde eğer varsa şirketimiz tarafından işlenen bileğilerimizi eksiksiz belirlemek ve
  • başvurunuza Kanuni süresi içinde eksiksiz ve doğru 
    bilgi vermek. 

 

 

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detay bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve bvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amayla talep edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BILGI TALEP FORMU

 

Ad Soyad-T.C. No                   :

Doğum Tarihi                            :

E-posta                                      :

(belirtmeniz halinde Size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

 

Adres                                         :

Cep Telefonu                            :

 

 

 

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

 

 

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

 

Müşteri

Ziyaretçi

İş ortağı

Diğer:…………………..

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:………………….…………………………….Konu:……………………………………..…………………………………….……………...…

 

 

 

Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar:………………

Diğer:………………………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:………

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

belirtiniz

………………………………………………………

 

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

 


 

 


 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 

Talep

No

TaleKonusu

Seçiminiz

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek

istiyorum.

 

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veyyanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların zeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz"  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini steren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

 

 

zeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun kümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

KişiseVerilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

a)

 

 

b)

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de zeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz"  alanına yazınıve doğru  ve tamamlayıcı bilgilerini steren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

 

zeltilecek veri;

8

Kişisel  verilerimin kanun  ve ilgili diğekanun hükümlerine  uygun olaraişlenmiş  olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevedkişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilenezdinde de ;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

 

a)

 

 

b)

9

Şirketiniz  tarafından işlenekişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve banaliz neticesinde şahsım aleyhin bi sonuç   doğduğun düşünüyorum.   B sonuc itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu  şündüğünüz analiz sonucunu  "Seçiminiz"   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri  ek olarak gönderiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)

 

 

 

Analiz Sonucu Orta ya Çıka n Veri;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bzararın tazmini talep ediyorum.

Kanuna  aykırılığa konu  olan hususu  "Seçiminiz alanına yazınıve destekleyici belgeleri ek

olarak  gönderiniz (Mahkeme  kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını steren belgeler, gibi)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

 

 

Ka nuna Aykırılığa Konu Ola n Hus us ;

Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanunun 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Adı Soyadı        :BaşvurTarihi :İmza                  :

4[1] Başvuru Formu’nun doldurulması ile ilgili sorularınız olması halinde sorularınızı iletişim sayfamızda ilan edilen kanallardan iletebilirsiniz.